Följ Karlstads kommun

Taggar

Utbildning och barnomsorg

Uppleva och göra

Bygga och bo

Miljö och energi

Trafik och infrastruktur

Näringsliv och arbete

Kommun och politik

Karlstad växer

Förtroendevalda

Om kulturstipendiaterna 2020.pdf

Om kulturstipendiaterna 2020.pdf

Dokument   •   2020-11-13 09:12 CET

Hela utställningen.pdf

Hela utställningen.pdf

Dokument   •   2020-11-12 15:00 CET

Pressinbjudan - miljonsatsning på tidig läsutveckling i grundskolan.pdf
Studiedag 2 mars 2020

Studiedag 2 mars 2020

Dokument   •   2020-02-28 10:15 CET

Yrkesinformation 2019 - schema

Dokument   •   2019-12-03 08:15 CET

Skrivelse till kulturdepartementet om Förintelsemuseum
Skrivelse till kulturdepartementet

Skrivelse till kulturdepartementet

Dokument   •   2019-10-30 12:24 CET

Karta över framtida markanvändning vid Välsviken
Översikt av hela området och föreslagna byggnationer och förändringar
Rapport Kritik på teknik för Karlstads kommun
Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista

Dokument   •   2019-07-01 13:24 CEST

Skrivelse flygtrafikupphandling Karlstad Värmland
Illustration flerbostadshus Karlagatan

Illustration flerbostadshus Karlagatan

Dokument   •   2019-06-19 13:37 CEST

Samrådsredogörelse för vision och planprogram för Skutberget - 190515
Illustration detaljplan sagovärlden Muminvärlden - 190515
Detaljplan sagovärlden Muminvärlden - 190515
Samrådshandling Stadsdelsvision för Viken

Samrådshandling Stadsdelsvision för Viken

Dokument   •   2019-04-15 09:49 CEST

Illustration över stadsdelsvision Viken (Bild: 02Landskap)
Illustration av dagvattenpark med förklarande text (Illustration: 02Landskap)