Följ Karlstads kommun

Pressmeddelanden

Isbrytning för dagvattenledning i Mariebergsviken

Isbrytning för dagvattenledning i Mariebergsviken

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2021 08:00 CET

Under nästa vecka, vecka 10, kommer Karlstads kommun bryta upp delar av isen i Mariebergsviken för att lägga ner dagvattenledningar. Arbetet är en viktig del i att framtidssäkra centrala Karlstad från översvämning som ingår i Vikenförbindelsen-projektet. Delar av Mariebergsviken kommer spärras av och gång och cykelvägen längs Sjömansgatan leds om.

Karlstads befolkning fortsätter att öka

Karlstads befolkning fortsätter att öka

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2021 14:14 CET

Under 2020 ökade folkmängden i Karlstads kommun med 930 personer. Vid årsskiftet var vi 94 828 invånare i Karlstads kommun.

Jungmansgatan stängs av för trafik till 26 mars

Jungmansgatan stängs av för trafik till 26 mars

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2020 08:00 CET

Etapp ett av Vikenförbindelsen är klar och arbetet med etapp två och Sjömansgatan fortsätter. På måndag 30 november påbörjas byggnationen längs Jungmansgatan och gatan stängs av för all trafik till 26 mars.

Hamngatan, Tullhusgatan och Löfbergsrondellen öppnar för trafik

Hamngatan, Tullhusgatan och Löfbergsrondellen öppnar för trafik

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2020 08:50 CET

Första delen av Vikenförbindelsen är nästan helt klar och byggnationen av etapp två är redan igång. Imorgon, fredag, öppnas Tullhusgatan, hela Löfbergscirkulationen och Hamngatan för trafik igen.

Byggnation av bro över Örsholmsälven försenas

Byggnation av bro över Örsholmsälven försenas

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2020 16:03 CEST

Efter att en spricka upptäckts i betongen på bron som byggs över Örsholmsälven har byggarbetet satts på paus. Orsaken till sprickan utreds nu och en första indikation visar att mängden armeringsjärn är för låg. Kommunen samarbetar med konstruktören för att se hur arbetet kan bedrivas vidare.

Trafik i balans och enklare att gå och cykla

Trafik i balans och enklare att gå och cykla

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2020 11:02 CEST

Bilen är en viktig del i dagens transportsystem och kommer att vara så under överskådlig tid, men biltrafiken måste vara i balans med omgivningen. För att underlätta framtidens hållbara resande planerar Karlstads kommun trafiken utifrån att det ska bli enklare att gå, cykla och åka buss. I en utställning i Karlstadsrummet som sattes upp idag förklarar vi hur vi jobbar och planerar.

Framtidens trafikplanering i Karlstadsrummet

Framtidens trafikplanering i Karlstadsrummet

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2020 08:30 CEST

Hur tänker ni egentligen och hur ska det här gå till? Det är vanliga frågor som Karlstads kommun möter när det handlar om trafik i ett växande Karlstad. I utställningen ”Trafik i balans” i Karlstadsrummet beskriver vi hur kommunen jobbar och planerar för framtiden. På fredag sätts utställningen upp och kommunalråd Monika Bubholz och Frida Pettersson är med för att svara på frågor.

Gammalt barnhem blir modern förskola

Gammalt barnhem blir modern förskola

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2020 11:31 CEST

Med varsam renovering och en utbyggnad på omkring 800 kvadrat ska Vitsippans förskola anpassas till dagens lärmiljö och ett växande Karlstad. På dagens pressträff fick kommunalråd Niklas Wikström (L) och ordförande i teknik- och fastighetsnämnden Henrik Lander (C) hjälp av barn från Vitsippans förskola att rengöra fasaden och skrapa fönstren.

Pressinbjudan: Nu byter Vitsippan skepnad

Pressinbjudan: Nu byter Vitsippan skepnad

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2020 09:11 CEST

Från gammalt barnhem till modern förskola. Nu ska förskolan Vitsippan på Sommaro renoveras och få en ny tillbyggnad. Tillsammans med barn på Vitsippans förskola kommer kommunalråd Niklas Wikström (L) och ordförande i teknik- och fastighetsnämnden Henrik Lander (C) påbörja renoveringen med varsam hand.

Pressinbjudan: Invigning av nya Kvarnbergsskolan

Pressinbjudan: Invigning av nya Kvarnbergsskolan

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2020 10:36 CEST

Nya Kvarnbergsskolan är nu färdig och det är dags för invigning. Under två år har Kvarnbergsskolan genomgått en omfattande om- och tillbyggnation. Några av de gamla tegelväggarna har behållits medan resten av skolan har rivits och byggts upp på nytt.

Löfbergsrondellen byggs om

Löfbergsrondellen byggs om

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2020 08:00 CEST

Vikenförbindelsen fortsätter att växa fram och nu är det dags att bygga om cirkulationsplatsen intill Löfbergsskrapan. Bussen får en egen högersväng från Hamngatan och en egen fil i cirkulationen. Under byggnationstiden, från måndag 10 augusti till vecka 45, kommer gatorna runt om att stängas av för biltrafik. Gående och cyklister kommer fortfarande kunna ta sig fram.

Grillpremiär på byggstarten av Rödklöverns förskola

Grillpremiär på byggstarten av Rödklöverns förskola

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2020 12:49 CET

​Idag firade kommunen byggstarten av Jakobsbergs första förskola med en grillpremiär. Rödklövern blir den första byggnaden som kommer stå klar i den nya stadsdelen. Den nya förskolan ska ligga intill Jakobsbergsskogen och både byggnaden och utemiljön inspireras av naturen med byggnation i trä, sedumtak och lekutrustning i trä. Förskolan ska stå klar sommaren 2021.

Pressinbjudan: Spadtag för första förskolan på Jakobsberg

Pressinbjudan: Spadtag för första förskolan på Jakobsberg

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2020 09:02 CET

​I vår nya stadsdel Jakobsberg ska den första förskolan nu börja ta form. Den nya förskolan ska ligga intill Jakobsbergsskogen och både byggnaden och utemiljön inspireras av naturen med byggnation i trä, sedumtak och lekutrustning i trä.

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden den 11 mars

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden den 11 mars

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2020 13:30 CET

Strandskyddsdispens för ”glamping”, detaljplan för Sandbäcken och detaljplan för Tullhollmssågen var några av ärendena på onsdagens nämndsammanträde. Beslut fattades också om att uppdra till förvaltningen en planutredning av området Önnerud.

Invigning av Rudsängens nya förskola

Invigning av Rudsängens nya förskola

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2020 13:34 CET

Med sång och såpbubblor invigdes Rudsängens nya förskola. De gamla lokalerna har rivits och ersatts av en helt ny och modern byggnad med faluröd träfasad och tydligt barnfokus.

Pressinbjudan: Framtidens Tullholmsviken

Pressinbjudan: Framtidens Tullholmsviken

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2020 14:40 CET

Pressinbjudan: Invigning av nya Rudsängens förskola

Pressinbjudan: Invigning av nya Rudsängens förskola

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2020 10:31 CET

Rudsängens nya förskola är färdig och nu det är dags för invigning.

Tullhusgatan stängs av i 12 veckor

Tullhusgatan stängs av i 12 veckor

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2020 08:15 CET

​Byggnationen av Vikenförbindelsen är nu igång och för att arbetet på Tullhusgatan ska kunna genomföras så snabbt och säkert som möjligt så stängs en större del av gatan helt av för fordonstrafik. Busstrafik och transporter leds om via en tillfällig väg. Gång- och cykeltrafik kommer fortfarande kunna ta sig fram.

Karlstads befolkningsökning slår rekord igen

Karlstads befolkningsökning slår rekord igen

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2020 12:54 CET

För andra året i rad når befolkningsökningen rekordnivåer visar siffror från Statistiska centralbyrån. Under 2019 ökade befolkningen i Karlstad med 1 401 personer. Vid årsskiftet var vi 93 898 invånare i Karlstads kommun.

Tullhusgatan stängs av för biltrafik

Tullhusgatan stängs av för biltrafik

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2019 08:12 CET

Karlstads El- och Stadsnät jobbar med förberedande arbeten inför byggnationen av Vikenförbindelsen och under nästa vecka, 2-6 december, stängs en del av Tullhusgatan av för biltrafik. Busstrafik, större godstransporter, gående och cyklister kommer fortfarande kunna passera.