Följ Karlstads kommun

Pressmeddelanden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 27 januari

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 27 januari

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2021 14:19 CET

Politiskt initiativ om elevsamverkan i gymnasieskolan och återrapport om demokratisk delaktighet i gymnasieskolan behandlades under gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 27 januari.

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2021 13:49 CET

Nämnden sammanträdde under onsdagen och beviljade flera bygglov. Ett av byggloven gäller för en tillfällig parkeringsplats i anslutning till Centralsjukhuset. Detaljplaner antogs för Välsviken, både för bygghandel samt fordonsservice. Nämnden beslutade också om två motioner, ett av dem handlar om ett stadsmiljöprogram och det andra om förstudie för uteservering vid Tingvallagymnasiet.

Pressinbjudan slutkonferens Värmland Tillsammans 29 januari

Pressinbjudan slutkonferens Värmland Tillsammans 29 januari

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2021 08:00 CET

Projektet Värmland Tillsammans, finansierat av Europeiska socialfonden, startade 2018 med syftet att förhindra långvarigt utanförskap, och att målgruppen utrikesfödda kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma närmare arbetsmarknaden, eller etablera sig i studier eller arbete.

Pressinbjudan: Digital presskonferens efter stadsbyggnadsnämndens möte

Pressinbjudan: Digital presskonferens efter stadsbyggnadsnämndens möte

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2021 16:15 CET

Välkommen till digitalpresskonferens i samband med stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommuns möte den 27 januari, 2021.

Insatser för fossilfritt flygande får Karlstads kommuns klimatpris 2020

Insatser för fossilfritt flygande får Karlstads kommuns klimatpris 2020

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2021 11:33 CET

Maria Fiskerud från Karlstad har under flera år, i olika konstellationer och i olika roller, arbetat för att Sverige ska kunna ställa om till ett fossilfritt flyg. För sitt arbete och sitt engagemang har hon nu utsetts till 2020 års vinnare av Karlstads kommuns klimatpris.

Kommunstyrelsen i korthet den 25 januari

Kommunstyrelsen i korthet den 25 januari

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2021 18:26 CET

Koncernbudgeten visar på positivt resultat, tio miljoner kronor avsätts till den sociala investeringsfonden och Region Värmland går in som delägare i Karlstad Airport. Det var några av ärendena som behandlades på kommunstyrelsens januarimöte.

Avslutad tillsyn på Norrstrandsskolan

Avslutad tillsyn på Norrstrandsskolan

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2021 13:48 CET

Skolinspektionen avslutar nu den riktade tillsynen på Norrstrandsskolan i Karlstad då de anser att åtgärder har gjorts för de brister som framkom vid inspektionen, förra året.

Vinn ett jobb - i år igen!

Vinn ett jobb - i år igen!

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2021 11:41 CET

Förra året vann Ronja Dahlman ett jobb för sin idé om en välkomnande mötesplats i utemiljö. Nu ger Karlstads kommun åter igen studenter på Karlstads universitet chansen att vinna ett jobb!

Nu rivs godsmagasinet längs Trädgårdsgatan

Nu rivs godsmagasinet längs Trädgårdsgatan

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2021 08:20 CET

Under vecka 4 startar rivningen av godsmagasinet mellan Trädgårdsgatan och järnvägen i Viken. Här ska det i första läget bli etableringsplats när Karlstads resecentrum byggs.

Unik lövskog skyddas för all framtid

Unik lövskog skyddas för all framtid

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2021 07:55 CET

För att långsiktigt skydda lövskogar med mycket höga naturvärden längs vattendraget Ölman bildar kommunen ett nytt naturreservat. Det beslutade kommunfullmäktige under gårdagen. Ölmans lövskogsraviner blir det femte, och största, kommunala naturreservatet. Arbete pågår med ytterligare tre kommunala naturreservat.