Följ Karlstads kommun

Pressmeddelanden

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 24 februari

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 24 februari

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2021 09:28 CET

Kultur- och fritidsnämndens beslutade bland annat om rapport om stöd till spontanidrott, årsrapport barn- och ungdomskulturprojekt, öppethållande och målgrupper inom område Kronoparken samt finansiering av söndagsöppet på Stadsbiblioteket, öppettider på närbiblioteken och öppen fritidsverksamhet.

Automation och nytt arbetssätt för ekonomiskt bistånd ger mer tid för socialt arbete

Automation och nytt arbetssätt för ekonomiskt bistånd ger mer tid för socialt arbete

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2021 07:30 CET

Varje månad kommer det in mellan 1200-1400 ansökningar för ekonomiskt bistånd. Genom att automatisera en del av handläggningen frigörs nu värdefull tid för socialsekreterarna så att man kan hjälpa och stötta fler till egen försörjning och minskat bidragsberoende.

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 24 februari
Kort från barn- och ungdomsnämnden 24 februari

Kort från barn- och ungdomsnämnden 24 februari

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2021 17:51 CET

Det här var några av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 24 februari.

Extern och intern granskning av vård- och trygghetsboende klar

Extern och intern granskning av vård- och trygghetsboende klar

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2021 16:59 CET

De granskningar som initierades av vård- och omsorgsnämnden i juni 2020 är nu klara. Granskningarna visar att verksamheten fungerar väl och har bra rutiner, men att samarbetet mellan professioner och följsamheten till rutiner behöver förbättras.

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden 24 februari

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden 24 februari

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2021 15:38 CET

Vid dagens sammanträde beslutades om ett flertal bygglov, bland annat för flerbostadshus som ger närmare 500 nya bostäder, varav 420 är studentbostäder. En detaljplan för Stockfallets skola antogs liksom också detaljplan för påbyggnad av en fastighet på Drottninggatan. Två kontorsbyggnader fick bygglov för att ändra användningen till förskola respektive skola.

Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 24 februari

Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 24 februari

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2021 13:31 CET

Upphandling för Stockfallets skola och ett boende för personer med funktionsnedsättning. Det är några av de ärenden som behandlades på teknik- och fastighetsnämnden idag.

Välkommen till digital presskonferens i samband med stadsbyggnadsnämndens möte den 24 februari
Kommunstyrelsen i korthet den 22 februari

Kommunstyrelsen i korthet den 22 februari

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2021 17:53 CET

Johan Kullander blir ny skoldirektör på gymnasiet från 1 juni, fältenhetens förstärkning visar på goda resultat och en höjning av taxorna inom vård och omsorg föreslås. Det var några av ärendena på kommunstyrelsen februarimöte.

Karlstads befolkning fortsätter att öka

Karlstads befolkning fortsätter att öka

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2021 14:14 CET

Under 2020 ökade folkmängden i Karlstads kommun med 930 personer. Vid årsskiftet var vi 94 828 invånare i Karlstads kommun.