Följ Karlstads kommun

Pressmeddelanden

Mark- och miljödomstolen avslår överklagan

Mark- och miljödomstolen avslår överklagan

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2021 08:56 CEST

Teknik- och fastighetsnämnden har överklagat länsstyrelsens beslut att strandskyddsdispens krävs för äventyrslekplatsen på Skutberget. Mark- och miljödomstolen har gjort samma bedömning som länsstyrelsen och överklagan avslås därför. Beslutet innebär att delar av lekplatsen behöver strandskyddsdispens för att kunna byggas, en sådan har sökts och beviljats av stadsbyggnadsnämnden den 24 mars.

Ny vuxenutbildning för dem som är intresserade av att starta eget företag
Vinterljus stannar kvar över sommaren – i alla fall i Karlstads rabatter
Kommunen söker bonde och får

Kommunen söker bonde och får

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2021 08:34 CET

Barn- och ungdomsnämndens beslut i korthet 24 mars

Barn- och ungdomsnämndens beslut i korthet 24 mars

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2021 16:37 CET

Det här var några av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 24 mars.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 24 mars

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 24 mars

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2021 15:44 CET

På marsnämnden beslutades det om att handlingsplanen för jämställdhetsintegrering revideras efter förslag och utbildningsplan för introduktionsprogrammen fastställs. Nobelgymnasiet var inbjudna för att redogöra för en artikel i Nya Wermlandstidningen angående VVS-programmet.

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 24 mars
Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 24 mars

Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 24 mars

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2021 15:36 CET

Upphandling för Våxnäs torg och extra pengar till tryggare utemiljöer, friluftsliv och lekmiljöer. Det är några av de ärenden som behandlades på teknik- och fastighetsnämnden idag.

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden den 24 mars

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden den 24 mars

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2021 15:25 CET

Under dagens nämnd behandlades ett antal bygglov, bland dem utmärker sig ett antal radhus som ger 21 bostäder samt flerbostadshus som ger 44 bostäder. Nämnden beviljade även strandskyddsdispens och frivilligt bygglov för äventyrslekplatsen på Skutberget och dessutom fick två platser namn.

Sundsta- Älvkullegymnasiet bjuder på digital konsert