Följ Karlstads kommun

Pressmeddelanden

Isbrytning för dagvattenledning i Mariebergsviken

Isbrytning för dagvattenledning i Mariebergsviken

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2021 08:00 CET

Under nästa vecka, vecka 10, kommer Karlstads kommun bryta upp delar av isen i Mariebergsviken för att lägga ner dagvattenledningar. Arbetet är en viktig del i att framtidssäkra centrala Karlstad från översvämning som ingår i Vikenförbindelsen-projektet. Delar av Mariebergsviken kommer spärras av och gång och cykelvägen längs Sjömansgatan leds om.

Västra mötesplatsen blir ny samlingspunkt i västra Karlstad

Västra mötesplatsen blir ny samlingspunkt i västra Karlstad

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2021 13:30 CET

Idag fredag 26 februari öppnar vi dörrarna till den nya mötesplatsen i västra Karlstad. Här är ungdomar från 13 år välkomna till verksamhet som de får vara medskapare av. Tack vare samverkan med andra aktörer blir Västra mötesplatsen också en ny samlingspunkt för alla som bor i Västra Karlstad.

Strandskyddsdispens söks för äventyrslekplatsen

Strandskyddsdispens söks för äventyrslekplatsen

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2021 13:15 CET

Efter Länsstyrelsensens beslut att strandskyddsdispens krävs för äventyrslekplatsen på Skutberget har nu en ansökan om strandskyddsdispens lämnats in till stadsbyggnadsförvaltningen. I väntan på beslut har arbetet på lekplatsen upphört helt.

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 24 februari

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 24 februari

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2021 09:28 CET

Kultur- och fritidsnämndens beslutade bland annat om rapport om stöd till spontanidrott, årsrapport barn- och ungdomskulturprojekt, öppethållande och målgrupper inom område Kronoparken samt finansiering av söndagsöppet på Stadsbiblioteket, öppettider på närbiblioteken och öppen fritidsverksamhet.

Automation och nytt arbetssätt för ekonomiskt bistånd ger mer tid för socialt arbete

Automation och nytt arbetssätt för ekonomiskt bistånd ger mer tid för socialt arbete

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2021 07:30 CET

Varje månad kommer det in mellan 1200-1400 ansökningar för ekonomiskt bistånd. Genom att automatisera en del av handläggningen frigörs nu värdefull tid för socialsekreterarna så att man kan hjälpa och stötta fler till egen försörjning och minskat bidragsberoende.

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 24 februari
Kort från barn- och ungdomsnämnden 24 februari

Kort från barn- och ungdomsnämnden 24 februari

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2021 17:51 CET

Det här var några av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 24 februari.

Extern och intern granskning av vård- och trygghetsboende klar

Extern och intern granskning av vård- och trygghetsboende klar

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2021 16:59 CET

De granskningar som initierades av vård- och omsorgsnämnden i juni 2020 är nu klara. Granskningarna visar att verksamheten fungerar väl och har bra rutiner, men att samarbetet mellan professioner och följsamheten till rutiner behöver förbättras.

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden 24 februari

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden 24 februari

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2021 15:38 CET

Vid dagens sammanträde beslutades om ett flertal bygglov, bland annat för flerbostadshus som ger närmare 500 nya bostäder, varav 420 är studentbostäder. En detaljplan för Stockfallets skola antogs liksom också detaljplan för påbyggnad av en fastighet på Drottninggatan. Två kontorsbyggnader fick bygglov för att ändra användningen till förskola respektive skola.

Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 24 februari

Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 24 februari

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2021 13:31 CET

Upphandling för Stockfallets skola och ett boende för personer med funktionsnedsättning. Det är några av de ärenden som behandlades på teknik- och fastighetsnämnden idag.